Utbildning

Tryggare utbildningar genom svensk standard

Vi erbjuder även teoretiska och praktiska första-hjälpen utbildningar för dig och din personal som utförs av våra certifierade representanter direkt på plats.
På Businesscare utbildar vi våra kunder enligt "Hjärtsäker zon", SS 280000:2015, som utfärdats av Swedish Standard Institute, en kvalitetsstämpel som vi hoppas ger kunden en trygghet i valet av utbildningsaktör.

  • Hjärt-lungräddning, HLR
  • Utbildning i hur man hanterar en hjärtstartare, AED
  • Livräddande första hjälp till barn
Kontakta säljare

En olycka händer så lätt

Vi hjälper dig att hitta rätt utrustning för att undvika och minimera de olyckor som kan uppkomma på just ditt företag.

Våra representanter ger dig utförlig information och produktutbildning så att du är trygg med produkterna och säkert kan hantera dem om olyckan skulle vara framme.

Många första-hjälpen-produkter är färskvara och vi hjälper dig även med att hålla ditt sortiment uppdaterat så att de verkligen fungerar vid en olycka.

Kontakta säljare

Intern beredskap är avgörande

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, men bara 550 överlever. Nästan fyra av tio av dem som drabbas är i arbetsför ålder.
Vetenskapliga studier visar att tidsaspekten är avgörande för en lyckad insats vid plötsligt hjärtstopp, dvs både närhet till personer med kunskap i hjärt-lungräddning och hjärtstartare. De senaste åren har antalet överlevande nästan fördubblats.

Med fler hjärtstartare och fler som behärskar hjärt-lungräddning kan många liv räddas. 

Kontakta säljare

Alla kan lära sig rädda liv

En hjärtstartare (defibrillator, AED, Automatisk Extern Defibrillator) är den enda effektiva hjälpen vid plötsligt hjärtstopp, som idag är en av de vanligaste dödsorsakerna. Tiden är kritisk, men om hjärtstartare sätts in inom tre till fem minuter över lever 50-75%.

Det räcker inte bara köpa in en hjärtstartare till arbetsplatsen, medarbetarna måste även få utbildning. Businesscare tillhandahåller hjärtstartare både via försäljning och leasing samt uför utbildning direkt på plats.

Kontakta säljare

Skapa en hjärtsäker zon!

En Hjärtsäker zon får du som företag eller organisation som av certifierad aktör utbildar sig i hjärt-lungräddning och installerar hjärtstartare enligt vissa riktlinjer och krav:

  • Rutiner och beredskap för att larma 112
  • Kompetens i hjärt-lungräddning 
  • Kunskap om vart hjärtstartaren så att behandling kan ske inom tre minuter
  • Registrerad Hjärtstartare

På Businesscare ser vi det som en självklarhet att utbilda våra kunder enligt den nya svenska standarden, Hjärtsäker zon. På så vis stödjer vi också Hjärt-lungfonden och den viktiga forskningen kring hjärtstopp.

Kontakta säljare

Vi har fler unika produkter i vårt sortiment. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri demonstration på tel. 08-766 70 56 eller maila till kundservice@businesscare.se